OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V této sekci najdete klíčové dokumenty Vlády ČR k problematice sociálně-právní ochrany dětí a systému péče o ohrožené děti. Smyslem zde umístěných informací je vytvoření přehledného systému materiálů schválených Vládou ČR, které se váží k problematice SPOD.

Národní akční plán vychází mj. z uvedených dokumentů a současně je opřen o platnou legislativu České republiky.

 

1) Klíčové dokumenty

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009-2011

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti - základní principy

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Úmluva o právech dítěte

Usnesení Vlády ČR č. 293 ze dne 26.3.2008

Usnesení Vlády ČR č. 76 ze dne 19.3.2009

 

2) Analýzy a výzkumy

Nové

 

3) Informace pro odbornou veřejnost

Informace obecně 

 

4) Tiskové zprávy

Oblast sociálně-právní ochrany dětí nemá dostatek pracovníků, pomoci má Národní akční plán (17.6.2010)

Národní akční plán péče o ohrožené děti je v první fázi své realizace (1.3.2010)