OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Veřejný ochránce práv radí na svých stránkách občanům, jak řešit různé životní situace - odkaz

 

2) Situace v soudnictví ohrožuje právo na spravedlivý proces - tisková zpráva

 

3) Sborník Rodina a dítě připravený kanceláří Veřejného ochránce práv je průběžně aktualizovaný - sborník

 

4) Stanoviska VOP ve věcech sociálně-právní ochrany dětí - odkaz

 

5) Výroční zpráva Ombudsmana za rok 2010 se týká i oblasti rodiny a výkonu SPOD - dokument

 

6) Sborník stanovisek Veřejného ochránce práv - dokument

 

7) Rozhovor s ombudsmanem o systému náhradní péče o děti - odkaz

 

8) Politika péče o ohrožené děti očima ombudsmana - odkaz