OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření "Názory pracovníků OSPOD obcí s rozšířenou působností na praktické dopady Směrnice MPSV   o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí".

Závěrečnou zprávu jsme ve středu 22.10. 2014 poslali Mgr. Janě Hanzlíkové, náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování a Mgr. Martě Miklušákové, ředitelce odboru ochrany práv dětí k seznámení a využití.

 

zde ke stažení