OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Trestná činnost páchaná na dětech v letech 2010 - 2013 - údaje poskytnuté Policejním prezídiem ČR - dokument

 

Počet dětí ve školských zařízeních 2004 - 2012 - dokument

 

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2011 dokument

 

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2010 dokument

 

Počty dětí v pěstounské péči 1985-2009 - zde ke stažení


Statistiky náhradní výchovy v ČR  - odkaz

 

Výlučná versus střídavá péče v číslech - výzkum

 

Počty dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy - dokument

 

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011 dokument

 

Vybrané statistické údaje o výkonu sociálně-právní ochrany dětí dokument