OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Případová setkání jako multidisciplinární nástroj pro práci s klientem 

popis

nabídka

případová setkání stručně

 

Nadace Sirius - podpora pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí při péči o ohrožené děti 

http://www.nadacesirius.cz/cs/aktivity/podpora-pracovniku-ospod

 

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR v roce 2012

www.mpsv.cz/files/clanky/12083/seznam_020412.pdf

 

Osobnost a role klíčového pracovníka v sociálních službách

www.celozivotnivzdelavani.cz/nase-sluzby/vzdelavani/nabidka-kurzu/socialni-vzdelavani/kratkodobe-kurzy/osobnost-a-role-klicoveho-pracovnika-v-socialnich-sluzbach/

 

Středisko náhradní rodinné péče - dokumenty ke stažení

 

Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice - dokument

 

Výsledky hodnocení metodik dobré praxe v oblasti náhradní rodinné péče - dokument

 

Zážitkový styl ve výuce facilitace případových konferencízde ke stažení

 

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi - dokument

 

Manuál implementace standardů kvality SPO pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - dokument