OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Policie České republiky provozuje Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech

více zde

 

2) Projekt Seznam se bezpečně funguje

více zde

 

3) Policie ČR přispívá ke snížení traumatizace dětí

více zde

 

4) V České republice přibývá speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky trestných činů

Policie České republiky s podporou Ministerstva vnitra zřizuje postupně speciální výslechové místnosti pro dětské oběti a svědky trestných činů.

Seznam výslechových místností