OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Rodina

Národní koncepce rodinné politiky (2005)

Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2005)

Koncepce rodinné politiky - Praha 2009-2010

Koncepce rodinné politiky - Brno (2008)

Koncepce rodinné politiky - Jihočeský kraj 2010-2015

Koncepce rodinné politiky - Jihomoravský kraj

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Porozvodové konflikty

Prorodinný balíček

Expertíza pro cílovou skupinu RODINY S DĚTMI

 

2) Sanace rodiny

Úvod

Sanace rodiny - Písecko

STŘEP - České centrum pro sanaci rodiny 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Občanské sdružení Salinger 

Farní charita Litomyšl

Občanské sdružení Amalthea

Občanské sdružení Kotec

 

3) Děti týrané, zneužívané, zanedbávané i domácí násilí

 

Domácí násilí - Bílý kruh bezpečí 

Jak zamezit komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí

Syndrom CAN

 

4) Děti s výchovnými problémy, funkce kurátora pro mládež

 

Funkce kurátora pro mládež

Sekce kurátorů pro mládež při Společnosti sociálních pracovníků ČR 

Mapa středisek výchovné péče

 

5) Sociálně-právní ochrana ve vztahu k cizině

 

Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí

Koncepce činnosti Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí do konce roku 2010

Nezletilý cizinec bez doprovodu

Poskytování sociálně-právní ochrany ve vztahu k cizině

Problematika mezinárodních únosů dětí

Sirené, Interpol

Schengen, Schengenská spolupráce

Europol

Zastupitelské úřady ČR v Evropě