OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní legislativa

týkající se středisek výchovné péče

 

Zákon č. 109/2002 Sb.výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 

Zákon č. 383/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.

 

Zákon č. 218/2003 Sb.odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů

 

Zákon č. 41/2009 Sb.změně některých zákonůsouvisostipřije- tím trestního zákoníku

 

Vyhláška č. 458/2005 Sb. , kterou se upravují podrobnostiorganizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

 

Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče ze dne 29.6.2007

 

Příkaz ministryně školství , mládežetělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče č.j. 14744/2007-24

 

Metodický pokyn ministra školství, mládežetělovýchovyprevenciřešení šikanování mezi žáky školškolských zařízení (č.j. 24 246/2008-6)