OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Nabídka knih z nakladatelství Portál


9788026214380.jpg

 

Goins, Jeff
Jít vlastní cestou
Překlad: Le Roch, Pavla
Cesta za vlastním posláním je náročná a riskantní, někdy nahání strach, což je důvod, proč ji tak málo lidí dokončí. Toto je kniha o objevování vlastního životního poslání, tom nesmírně cenném pokladu, po kterém všichni toužíme. Je o nalezení úkolu, pro který jsme se narodili.
Jeff Goins je spisovatel, motivační speaker.
brož., 208 str., 319 Kč
Vyjde také jako e-kniha
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Na vnitřní vlně Pečujte o svůj vztah Budu vůbec někdy dost dobrá?

 

   

9788026214687.jpg

 

Slater, Lauren
Pandořina skříňka
Nejvýznamnější psychologické experimenty 20. století
Překlad: Kosek, Jan
Americká psycholožka Lauren Slater nás ve své knize na pomezí odborného a beletristického textu seznamuje se zásadními psychologickými experimenty 20. století. Její reportážní styl pojímá dějiny psychologie jako soubor napínavých příběhů, které popisují, čeho všeho je člověk – badatel i testovaný jedinec – schopen.
Lauren Slater vystudovala literaturu a psychologii. Je autorkou sedmi knih, v nichž popularizuje psychologická témata, a nositelkou několika literárních cen.
brož., 312 str., 389 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Stávám se sám sebou Hovory k sobě Stovka černých šicích strojů

 

   

9788026214649.jpg

 

Rosen, Sidney
Můj hlas půjde s tebou
Naučné příběhy Miltona H. Ericksona
Překlad: Antonínová, Hana
Milton H. Erickson je nazýván nejvlivnějším hypnoterapeutem naší doby. Součástí jeho terapie byly naučné příběhy (teaching tales), které cestou šoku, překvapení či zmatení, s využitím otázek, hříček a hravého humoru, pomáhaly lidem vidět svou situaci v novém světle. Sidney Rosen sesbíral přes stovku takových příběhů, podaných tak, jak je Erickson vyprávěl, a doplněných komentáři.
Sidney Rosen je americký psychoterapeut, zakládající prezident New York Milton H. Erickson Society for Psychotherapy and Hypnosis, školitel eriksonovského přístupu k hypnoterapii a psychoterapii.
Milton H. Erickson byl americký psychiatr a psycholog, zakladatel nového přístupu k hypnóze (ericksonovská hypnóza) a jejímu využití v terapii. Jeho práce inspirovala přístupy krátké terapie, systemické terapie, na řešení zaměřené terapie a neurolingvistického programování.
brož., 216 str., 359 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Psychologie myšlení a řeči Způsob bytí Člověk, jaký je

 

   

9788026214359.jpg

 

Scarpa, Angela; Wells, Anthony; Attwood, Tony
Dítě s autismem a emoce
Program pro práci s dětmi
Překlad: Diestlerová, Petra
Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Program je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku.
Tony Attwood, Ph.D., je klinický psycholog z australského Brisbane. Má více než třicetiletou zkušenost s lidmi s poruchou autistického spektra. V současné době je profesorem na Griffith University v Queenslandu. Napsal řadu knih o autismu, v češtině vyšla jeho publikace Aspergerův syndrom. Angela Scarpa, Ph.D., působí jako profesorka na státní polytechnické univerzitě Virginia Tech. Je klinickou psycholožkou a na univerzitě založila a vede kliniku pro autismus. Má dlouholeté zkušenosti s prací s osobami s poruchou autistického spektra. Anthony Wells, Ph.D., působí jako profesor na Virginia Western Community College. Ve své práci se zaměřuje na roli sociální podpory v regulaci emocí.
brož., 160 str., 279 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: 101 tipů pro rodiče dětí s autismem Autismus v edukační praxi Aspergerka

 

   

9788026214755.jpg

 

Havelka, David; Bartošová, Kateřina
Speciální sourozenci
Život se sourozencem s postižením
Jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme, je sourozenecký. 80 % dětí s postižením má sourozence, přesto bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými přehlížena a opomíjena. Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby, jak případná negativa vztahu minimalizovat, tak vytěžit pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv.
Mgr. et Mgr. David Havelka vystudoval psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholog v atestační přípravě (obor Klinická psychologie) na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Na téma sourozenectví s dítětem s postižením vede přednášky pro veřejnost, na vysoké škole i na odborných konferencích.
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., vystudovala psychologii, v roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU a Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce školní psychologie a psychoterapie.
brož., 136 str., 225 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Agresivní dítě? Myslet nahlas - mluvit nahlas Pozitivní výchova sourozenců v rodině

 

 

12. 4. 2019

Z výchovných ústavů utíká většina dětí, bezpečnost se zhoršila, říká psychopatolog


12. 4. 2019

Vychovatel/ka do družiny s dětmi s mentálním postižením - Praha


12. 4. 2019

Jak mi interaktivní případová konference změnila život


12. 4. 2019

Babiš v Mostě: Z patnácti opatření pro boj s chudobou jsme ještě žádné nesplnili


11. 4. 2019

Policie obvinila z loupeže čtyři dívky z výchovného ústavu, dvě jsou stále na útěku


11. 4. 2019

Pracovník v sociálních službách - osobní asistence - Praha


11. 4. 2019

Učit v Chanově? Někdy to není žádný med, ale má to smysl říká oceněná ředitelka


11. 4. 2019
Archiv

Stránka