OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Principy facilitace aneb jak se vyhnout nekonečným poradám s nejasně stanoveným cílem


21. 9. 2017

Jak vést rozhovor s dítětem?


21. 9. 2017

Příběh maminky Kateřiny – 1.část


21. 9. 2017

Ztráta dvojčete


21. 9. 2017

Terénní sociální pracovnice (Praha)


21. 9. 2017

Představujeme - ZDVOP v rámci Dětského centra Thomayerovy nemocnice.


21. 9. 2017

Metodika hodnocení situace dítěte a práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím


20. 9. 2017

Představujeme - Centrum podpory NRP


20. 9. 2017

Stránka