OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Ne-plodnost v našich životech


21. 5. 2018

Unschooling – je schopno si dítě samo určit co se učit?


21. 5. 2018

Kojenecké ústavy mají na dítě negativní vliv, tvrdí Češi


18. 5. 2018

Obrázky a hračky místo mříží. Zvláštní oddělení věznice funguje 15 let


18. 5. 2018

Pomoc! Moje dítě bere drogy. Co mám dělat?


18. 5. 2018

Úhel pohledu: Výchova dětí v Čechách


18. 5. 2018

Vedoucí služby/ Sociální pracovník v NZDM


18. 5. 2018

Českým školám se nedaří rozpoznávat nadané děti, ministerstvo chce situaci zlepšit novou vyhláškou


17. 5. 2018
Archiv

Stránka