OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

V této sekci máte možnost kontaktovat e-mailem jakýkoliv orgán sociálně-právní ochrany dětí ve městech ČR. Údaje jsou roztříděné podle krajů.

 

Text Vašeho e-mailu se rozbrazí pouze nastavenému úředníkovi na příslušném OSPODu.  

 

Pokud si nejste jisti, pod který orgán sociálně-právní ochrany dětí spadá příslušná obec, můžete využít odkazu Veřejná správa online, kde lze tuto informaci získat