OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Pro koho je portál určen?

Portál je určen zejména pro města a obce, respektive pro orgány sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností, jejich pracovnice a pracovníky. Dále pro orgány veřejné správy - soudy, státní zastupitelství, Policii ČR, Probrační a mediační službu, školská zařízení atd. Dále pro širokou veřejnost, např. pro možnost navštívit poradnu, pro možnost kontaktovat e-mailem přímo místně příslušný OSPOD, aniž by museli složitě vyhledávat kontakt.

Stěžejní část je samozřejmě určena pro odborníky z řad pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte. Většina z těchto informací je samozřejmě přístupná jen odborníkům, registrovaným na portále ospod.cz.   

 

2) Jak často jsou aktualizována data a údaje?

Údaje na portále ospod.cz jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány. Základní perioda aktualizace je 1 týden, u některých druhů údajů je to každodenní záležitost. Kontakty na instituce a subjekty jsou aktualizovány 1xměsíčně.

 

3) Jaké jsou podmínky pro získání přístupu k portálu?

Pokud se chcete registrovat a využívat všech informací portálu, kontaktujte nás na mail: ospod.cz@seznam.cz a my vám zašleme návrh smlouvy o používání portálu.

 

4) Úplné znění obchodních podmínek - dokument

Stránka

Stránka