OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Informace, část I. - dokument

 

2) Dotazy k novele, část 1 ze dne 31.12.2012 - dokument

 

3) Informace, část II. - dokument

 

4) Dotazy k novele, část 2 ze dne 15.1.2013 dokument

 

5) Dotazy k novele, část 3 ze dne 6.2.2013 - dokument

 

6) Doporučení MPSV k posouzení otázek souběhu poskytování služeb na základě pověření k výkonu SPOD a na základě registrace sociální služby - dokument

 

7) Novela zákona o SPOD (prezentace - prosinec 2012) - dokument

 

8) Novela zákona o SPOD (prezentace - novela leden 2013) - dokument