OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Informace z metodického setkání MPSV s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 23.6.2011

- prezentace

- seznam příloh

- příloha č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

Metodická informace pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy ve věci správních žalob proti nečinnosti správního orgánu

Metodika 2011-01