OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace z metodického setkání MPSV s krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 23.6.2011

 

Prezentace (a v ní obsažené informace z metodického setkání (mj. kontakt na supervizorku, informace k připravovaným standardům kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami aj.) 

 

Přílohy:

1) Zpráva nezávislého expertního týmu ministra práce a sociálních věcí o přezkumu postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případu nezletilého D.D.

2) Stanovisko veřejného ochránce práv k zařazování dětí do evidence náhradní rodinné péče

3) Stanovisko odboru rodiny a dávkových systémů - návštěvy dětí v domácnostech zaměstnanců ZDVOP