OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

Slovní hodnocení není populární, rodiče chtějí známky. Ale jenom jedničky


2. 7. 2019

Testy, léky, psychiatři. Studenty akademické prostředí stresuje


2. 7. 2019

Zakázat mobily, nebo je trpět. České školy stále tápou


2. 7. 2019

Mateřská dovolená jako impulz pro změnu: Cena Sophia čeká možná na vás


2. 7. 2019

Naděje pro chudé i peklo pro sousedy. Sociální byty v Brně vzbuzují vášně


1. 7. 2019

Překonat strach


1. 7. 2019

Přežily rakovinu, jsou v dětském domově. Italové pozvali 15 českých dětí k moři


1. 7. 2019
Zprávy

Stránka