OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

Pracovník v sociálních službách, Ostrava - Svinov


15. 6. 2020

Pracovník v sociálních službách, Praha - Smíchov


15. 6. 2020

Nabídka knih nakladatelství Portál


9788026215943.jpg

 

Zack, Devora
Jak navazovat kontakty
i když nemáte rádi networking
Překlad: Fafejta, Ondřej
Potřebujete navázat více pracovních kontaktů, ale máte rádi samotu nebo si rádi věci dopředu dobře rozmýšlíte? Devora Zack pro vás připravila rádce, který vám umožní využít právě vašich preferencí a předností, abyste se seznámili s druhými lidmi. Ve své knize rozkrývá, čeho všeho se týká a netýká introverze a extroverze, a umožní vám zjistit, k jakému z těchto pólů inklinujete.
Devora Zack se označuje za introverta a nepřítele klasického networkingu, nicméně má dlouholeté zkušenosti jako konzultantka manažerů a řečnice v oboru rozvoje vůdčích schopností. Její knihy byly přeloženy do 12 jazyků. Česky vyšla její kniha Singletasking.
brož., 208 str., 339 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Stres v práci a v životě Jak na pasivní agresi Cena lásky

 

   

9788026215875.jpg

 

Yalom, Irvin D.
Existenciální psychoterapie
Hlavními pilíři této odborné knihy jsou čtyři velká témata lidského života: smrt, svoboda, existenciální izolace (osamělost) a nepřítomnost, ztráta smyslu. Autor ukazuje jejich význam a to, jaké konflikty vznikají, když je s nimi člověk konfrontován. Znalost této problematiky může posloužit při péči o lidi, jejichž utrpení souvisí právě s těmito pilíři jejich existence.
Irvin D. Yalom je emeritní profesor psychiatrie na Stanfordově univerzitě. V Portále vyšla řada jeho románů z psychologickou tematikou, např. Lži na pohovce, Máma a smysl života, Chvála psychoterapie, Láska a její kat, Hovory k sobě a jeho vlastní životopis Stávám se sám sebou.
váz., 544 str., 799 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Pohled do slunce Autenticita Jak se stát dobrým psychoterapeutem

 

   

9788026215967.jpg

 

Riegel, Karel; Pěč, Ondřej; Kalina, Kamil
Poruchy osobnosti v 21. století
Diagnostika v teorii a praxi
Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci pro porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. Zvýšenou pozornost věnujeme porozumění diagnostických souvislostí mezi poruchami osobnosti, poruchami závislostními a poruchami příjmu potravy.
Mgr. Bc. Karel D. Riegel, Ph.D., pracuje v oblasti poruch osobnosti a závislostních poruch jako psycholog, TFP terapeut, výzkumník a vysokoškolský pedagog.
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, působí v oblasti závislostních poruch jako psychiatr, psychoterapeut, vysokoškolský pedagog a lékařský ředitel sdružení SANANIM.
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D., působí jako psychiatr, psychoanalytik, skupinový analytik a vysokoškolský pedagog. Je ředitelem Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET.
brož., 208 str., 389 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Kognitivně-behaviorální terapie v praxi Psychodiagnostika dospělých Návykové chování a závislost


15. 6. 2020

Učitelé: Ani po deseti letech nedokážeme vytvořit kvalitní státní maturitní zkoušku


15. 6. 2020

Státní maturity v číslech: Úspěšnost studentů klesla, účast byla zatím nejvyšší


15. 6. 2020

Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče, Morkůvky, okres Břeclav


12. 6. 2020

Umí maturitní testy odlišit, kdo umí a neumí matematiku?


12. 6. 2020

Učitelé: V médiích se objevilo mnoho výzkumů z období pandemie, učme proto žáky posuzovat důvěryhodnost těchto dat


12. 6. 2020

Test z češtiny nezvládl každý sedmý maturant, z matematiky každý šestý


12. 6. 2020
Zprávy

Stránka