OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Cesty za inspirativní evropskou praxí: minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti


12. 7. 2018

Utrpení z žalu


 

https://psychologie.cz/poradna/utrpeni-z-zalu/


12. 7. 2018

Doba, po kterou mohou být ženy v Evropě doma se svým dítětem


12. 7. 2018

To, jak žijeme, máme ve svých rukou


12. 7. 2018

Hledáme parťáka/parťačku do klubu


 

http://socialniprace.cz/index.php?sekce=31&podsekce=44&ukol=detail&id=2192


12. 7. 2018

Šuplíky v nás


 

https://psychologie.cz/supliky-v-nas/


11. 7. 2018

Počet dětí s cukrovkou je třikrát vyšší než před dvaceti lety


11. 7. 2018

Až půlroční čekací lhůta. Česku chybí kliničtí psychologové


11. 7. 2018

Výživa a stravování v dětství


 

http://www.rodina.cz/clanek11244.htm


11. 7. 2018

Hledáme parťáka/parťačku do terénu Prahy 13


11. 7. 2018
Archiv

Stránka