OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc


27. 7. 2018

Nemají mě rádi


27. 7. 2018

Matrika musela po třech letech neobvyklé jméno dítěte uznat.


27. 7. 2018

Kurátor pro mládež (doba určitá) - Praha


26. 7. 2018

Co školy potřebují k včasné pomoci ohroženým dětem?


26. 7. 2018

Od narození prvního „dítěte ze zkumavky“ uběhlo čtyřicet let


26. 7. 2018

Tři roky prázdnin


26. 7. 2018

Jak připravit dítě na vstup do školy


26. 7. 2018
Zprávy

Stránka