OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

Povinné předškolní vzdělávání? Děti z vyloučených lokalit do školek stejně nechodí, zjistila inspekce


7. 6. 2018

Ombudsmanka - Jak stížnost podat a co musí obsahovat


7. 6. 2018

Ne všechny dětí slaví


7. 6. 2018

Jak se nezadlužit? Jak probíhá exekuce? Co je RPSN?


6. 6. 2018

Cesty za inspirativní evropskou praxí: služby pro závislé děti. Monar, Polsko (1. díl)


6. 6. 2018

Kdy je při mateřství vhodný návrat do práce?


6. 6. 2018

Bezpodmínečné přijetí dítěte v pěstounské péči III.


6. 6. 2018

Reflexe přechodně pěstounská


6. 6. 2018

CENTRUM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE VĚZENÍ A PO VÝSTUPU, SPOLEČNOST PODANÉ RUCE, o. p. s


5. 6. 2018
Zprávy

Stránka