OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Neplatí kamarádce bývalý partner výživné?


28. 6. 2018

Hubená


28. 6. 2018

S dětskou nemocniční paliativní péčí jsme téměř na nule


S dětskou nemocniční paliativní péčí jsme téměř na nule


28. 6. 2018

Ženy mají právo na hrazenou péči porodních asistentek


28. 6. 2018

Metodická informace k některým otázkám vztahujícím se k umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízen


28. 6. 2018

VIDEO: Hrají si na neslyšící a mámí z lidí peníze. Pozor, jsou to podvodníci


27. 6. 2018

Nejčastější prázdninová témata, která musí řešit samoživitelky


27. 6. 2018

Předškolní, školní a adolescentní psychologie


 

http://www.rodina.cz/poradna/psychologie_deti


27. 6. 2018

Čtení knížek se v dnešní době přeceňuje, myslí si 40 % rodičů. Dětí s poruchami učení však přibývá.


 

http://www.rodina.cz/clanek11418.htm


27. 6. 2018
Archiv

Stránka