OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

Francie zakázala od září ve školách mobily


3. 8. 2018

Pedagogický pracovník (Chrast)


 

http://socialniprace.cz/index.php?sekce=31&podsekce=44&ukol=detail&id=2208


3. 8. 2018

Vše o sociálním bydlení přehledně na jednom místě


3. 8. 2018

Stručný přehled činnosti dětských domovů pro děti do 3 let věku a dětských center za období 2007–2016


2. 8. 2018

Právní analýza osvojení v České republice


 

https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_osvojeni_v_cr.pdf


2. 8. 2018

Otevřený dopis vládě: Žádost o legislativní změny, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče


2. 8. 2018

Mé dítě není hvězda


2. 8. 2018

Kontaktní pracovník NZDM (Hrochův Týnec)


2. 8. 2018

Ústavní soud k pojmu osoby blízké: přátelství může představovat silnější pouto než rodinný vztah


1. 8. 2018
Zprávy

Stránka