OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

Natama - PŘEHLED OTEVŘENÝCH WORKSHOPŮ PRO VEŘEJNOST PODZIM 2018


13. 6. 2018

Poradna: Jak zbavit osmiletého syna černých myšlenek


12. 6. 2018

Poslanci budou rozhodovat o zrušení povinné školky pro pětileté


12. 6. 2018

Dítě v Břeclavi vypadlo z okna ve třetím patře, jeho stav je vážný


12. 6. 2018

Počet obyvatel Česka letos stoupl o 3 300. Přírůstek zajistila migrace


12. 6. 2018

Proč se až 70 procent propuštěných vězňů vrací zpátky za mříže? Ředitelka věznice má svou teorii


11. 6. 2018

KDO PODÁ RUCE ODSOUZENÝM UŽIVATELŮM NÁVYKOVÝCH LÁTEK?


11. 6. 2018
Zprávy

Stránka