OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

S dětskou nemocniční paliativní péčí jsme téměř na nule


29. 6. 2018

Neplatí kamarádce bývalý partner výživné?


29. 6. 2018

Neplatí kamarádce bývalý partner výživné?


28. 6. 2018

Hubená


28. 6. 2018

S dětskou nemocniční paliativní péčí jsme téměř na nule


S dětskou nemocniční paliativní péčí jsme téměř na nule


28. 6. 2018

Ženy mají právo na hrazenou péči porodních asistentek


28. 6. 2018

Metodická informace k některým otázkám vztahujícím se k umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pobytu dětí v těchto zařízen


28. 6. 2018

VIDEO: Hrají si na neslyšící a mámí z lidí peníze. Pozor, jsou to podvodníci


27. 6. 2018

Nejčastější prázdninová témata, která musí řešit samoživitelky


27. 6. 2018

Předškolní, školní a adolescentní psychologie


 

http://www.rodina.cz/poradna/psychologie_deti


27. 6. 2018
Zprávy

Stránka