OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 NOVINKY - BŘEZEN 2015:

 

ticha_holka_mTorey L. Hayden

Tichá holka

Sedmiletá dívenka Venus nemluví, trpí elektivním mutismem a okolí se zdá, že vůbec nevnímá. A spolu s ní se ve třídě sejdou další problémové děti, které prožily různá traumata a potřebují speciální péči. Časem ale učitelka Torey zjistí, že Venus „pouze“ nemluví. Co za tím stojí? Problematické rodinné zázemí a traumata z raného dětství „mohou“ za to, že Venus mlčí a mlčí. Společnost ostatních dětí ve třídě i pochopení učitelky ale pomohou tomu, že dívenka opustí hradbu svého mlčení.

Knihu uvítají zájemci o skutečné příběhy s psychologickou tematikou, lidé, kteří se věnují práci s dětmi s handicapem a poruchami chování.

brož., 320 s., 399 Kč

 

VYCHÁZÍ SOUČASNĚ JAKO E-KNIHA

 

T. L. Hayden je autorkou řady velmi úspěšných románů, které představují skutečné příběhy z prostředí škol pro děti s poruchami chování. Pracuje jako speciální pedagožka a rodinná terapeutka. Žije v USA.

 

Doporučujeme další knihy autorky: Spratek, Dračice a mazánek, Zvíře, Tygřice, Sebranka  a audioknihu Spratek, kterou načetla Simona Babčáková (CD nebo MP3).

 

 

rozvijime_predctenarskou_gramotnost_v_materske_skole_mIva Tomášková

Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole

Vztah ke čtení i knížce se utváří již v útlém věku, můžeme říci, že vlastně od narození. Jak rozvíjíme dítě do šesti let, tak bude ve svém životě úspěšné, protože právě v tomto období se utvářejí veškeré pracovní návyky, vztah ke čtení, vztah ke vzdělávání, vztah k ostatním lidem a také i vztah pro povinnost, dokončit započatou práci.

Kniha zkušené pedagožky nabízí teoretická východiska a inspiraci pro každodenní práci s dětmi v mateřské škole. Autorka předkládá řadu činností, které vedou k osvojování schopností důležitých pro budoucí čtení, a všechny aktivity provazuje s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Kniha osloví především učitelky mateřských škol. Inspiraci v ní mohou najít i rodiče předškolních dětí a také učitelé prvních dvou tříd základní školy.

brož., 144 s., 219 Kč

 

PaedDr. Iva Tomášková je ředitelkou ZŠ a MŠ Slatinice. Působí jako konzultantka pro zpracování školního vzdělávacího programu pro MŠ a vede vzdělávací akce pro pedagogy.

 

K tématu také doporučujeme: Jak a co číst dětem v MŠ, Víš, co čtešČtu a vím o čem.

 

 

NOVINKY - ŘÍJEN 2014:

 

prirucka_psychoterapeutickych_technik_pro_praci_s_detmi_a_rodinouFilip Caby, Andrea Caby

Příručka psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou

Autoři uvádějí 43 různých intervencí s touto strukturou: základní myšlenka; popis metody; konkrétní tipy pro užití; indikace; kontraindikace; vhodné pro (rodinu, jednotlivce, skupinu, pár). Představeny jsou indikace typu agrese, autismus, poruchy příjmu potravy, úzkost či školní problémy a ke každé z nich uvádějí, které z intervencí lze uplatnit při jejich léčbě.

brož., 144 s., 299 Kč

http://obchod.portal.cz/prirucka-psychoterapeutickych-technik-/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/specialni-techniky-socialni-terapie-rodin/

http://obchod.portal.cz/rodina-a-rodinna-terapie/

http://obchod.portal.cz/psychologie-rodiny/

 

metody_alternativni_a_augmentativni_komunikaceJana Šarounová

Metody alternativní a augmentativní komunikace

Knihu využijí lidé, kteří pracují s osobami, které mají problém s komunikací. Augmentativní a alternativní komunikace se využívá v komunikaci s dětmi i dospělými. Na úvodní obecný přehled metod a pomůcek navazuje druhá část publikace věnovaná jednotlivým typům postižení (dysfázie,  dysartrie, mentální retardace, poruchy autistického spektra, mrtvice aj) a odkazující do první části na pomůcky, které lze v případě určitého postižení nejlépe využít.

brož., 152 s., 329 Kč

http://obchod.portal.cz/metody-alternativni-a-augmentativni-komunikace/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/orofacialni-regulacni-terapie/

http://obchod.portal.cz/symptomaticke-poruchy-reci-u-deti/

 

praktikum_skolni_psychologieRichard Braun, Dana Marková, Jana Nováčková

Praktikum školní psychologie

První ucelená publikace-manuál pro praxi školních psychologů na základní či střední škole. Autoři shrnují zkušenosti a ověřené postupy, jak může psycholog pracovat s  žáky, skupinami nebo celými třídami. Součástí knihy jsou také diagnostické nástroje, náměty pro vedení třídnických a intervenčních hodin formou komunitních sezení, informace o legislativě, základy supervizního zajištění aj.

brož., 216 s., 329 Kč

http://obchod.portal.cz/praktikum-skolni-psychologie/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/uvod-do-skolni-psychologie/

http://obchod.portal.cz/skolni-specialni-pedagog/

 

 

bulimie_a_zachvatovite_prejidaniPeter Cooper

Bulimie a záchvatovité přejídání

Jak je překonat

Snad každý se občas přejí. Pro někoho se však přejídání může stát každodenní rutinou a ve snaze zbavit se přebytečných kalorií může sahat k životu nebezpečným metodám. Začarovaný kruh přejídání-zvracení-laxativ může svědčit o vážné poruše příjmu potravy zvané bulimia nervosa či záchvatovité přejídání. Tato svépomocná kniha britského psychoterapeuta objasňuje, oč v bulimii jde, popisuje její rizika a nabízí účinné a osvědčené postupy k překonání této poruchy.

brož., 184 s., 315 Kč

http://obchod.portal.cz/bulimie-a-zachvatovite-prejidani/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/mentalni-anorexie/

http://obchod.portal.cz/kdyz-chce-dcera-hubnout/

 

 

NOVINKY - ZÁŘÍ 2014:


kniha Současná psychopatologieMarie Vágnerová

Současná psychopatologie pro pomáhající profese

Kniha navazuje na titul Psychopatologie pro pomáhající profese, je ale značně inovována, např. o pojednání o genetickém přenosu dispozic k rozvoji uvedených potíží. Inovováno je pojednání o psychosomatických chorobách, doplněny jsou informace o různých alternativách zdravotního postižení. Nově je uvedena podkapitola o sebepoškozování a řada dalších.

váz., 816 s., 1049 Kč

http://obchod.portal.cz/soucasna-psychopatologie-pro-pomahajici-profese/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/psychopatologie-a-psychiatrie/

http://obchod.portal.cz/eticke-otazky-v-psychologii/

http://obchod.portal.cz/psychiatrie-pro-socialni-pracovniky/

 

 


Kniha Podpora rodiny Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová a kol.

Podpora rodiny

Manuál pro pomáhající profese

Manuál poskytuje instrukce týkající se procesu práce s rodinou, instrukce pro intervenci v hlavních sférách fungování rodiny (zaměstnání, bydlení, výživa, ochrana zdraví, vedení domácnostivýchova dětí aj.) a konečně vodítka pro práci s rodinami, v nichž jeden vážný problém dominuje (např. domácí násilí, závislost na návykových látkách, pobyt ve vězení, duševní nemoc). 

brož., 176 s., 329 Kč

http://obchod.portal.cz/podpora-rodiny/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/hodnoceni-ohrozeneho-ditete-a-rodiny/

http://obchod.portal.cz/specialni-techniky-socialni-terapie-rodin/

http://obchod.portal.cz/pripadove-konference/

 


Kniha Jak ochránit děti...

Mary Muller

Jak ochránit děti před pornografií na internetu

Kniha provází rodiče a vychovatele nebezpečím, jaké představuje pornografie na internetu pro jejich děti. Seznamuje je s možnostmi internetu i dalších komunikačních prostředků, jako jsou e-maily, chaty, sociální sítě, mobilní telefony apod. Sledování pornografických obsahů zkracuje dětství a probouzí předčasný zájem o sexualitu u dětí, které na ni ještě nejsou připraveny.

brož., 168 s., 299 Kč

http://obchod.portal.cz/jak-ochranit-deti-pred-pornografii-na-internetu/

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/nenech-si-to-libit-/

http://obchod.portal.cz/kybersikana/

 

 

NOVINKY - srpen 2014:

Barbora Bazalová

Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje

Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněné výsledky realizovaných výzkumů a zkušeností z praxe. Má pomoci především rodičům dětí s mentálním postižením zorientovat se v problematice. Do knihy byla zařazena témata, s nimiž by se rodiče dětí s postižením měli seznámit, například postavení rodiny ve společnosti, sourozenci dětí s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. Věnuje se i konkrétním praktickým problémům, například hra dítěte s mentálním postižením, rozvoj sebeobsluhy nebo komunikačních schopností. Kniha obsahuje řadu kazuistik a příkladů z praxe.

brož., 184 s., 319 Kč

http://obchod.portal.cz/dite-s-mentalnim-postizenim-a-podpora-jeho-vyvoje/

 

Jitka Tučková

Říkanky pro upevnění hlásek Č, Š, Ž

Kniha přímo navazuje na publikaci Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z. Ilustrované básničky sloužící k upevnění tupých sykavek Č, Š, Ž v různých pozicích ve slově respektují vývoj řeči a neobsahují vývojově nejobtížnější hlásky R a Ř ani ostré sykavky. V závěru je několik říkanek k procvičení diferenciace ostrých a tupých sykavek. K jejich využití lze přistoupit, pouze když dítě umí C, S, Z i Č, Š, Ž.

brož., 56 s., 145 Kč

http://obchod.portal.cz/rikanky-pro-upevneni-hlasek-c-s-z-/

 

 

NOVINKY - červenec 2014:

 

Bronnie Ware

Čeho před smrtí nejvíce litujeme

Příběhy lidí loučících se se životem se prolínají s osobním příběhem autorky, hledající pozitivní smysl prožívání přítomnosti při plném vědomí vlastní konečnosti. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních směrů lítosti – kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, kéž bych tolik nepracoval, kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli …

brož., 312 s., 399 Kč

http://obchod.portal.cz/ceho-pred-smrti-nejvice-litujeme-e-kniha-/

 

Hans Morschitzky, Sigrid Sator

Deset tváří úzkosti

Zkušení autoři popisují formy úzkostných poruch – panickou poruchu, agorafobii, specifické fobie, sociální fobii, generalizovanou úzkostnou poruchu, posttraumatickou zátěžovou poruchu, nutkavé poruchy, hypochondrickou poruchu, organickou úzkostnou poruchu a substancemi indukované úzkostné poruchy. U jednotlivých poruch vysvětlují názorně jejich vznik, dynamiku, specifické projevy a nabízejí osvědčené přístupy k jejich překonání. Autoři nabízejí přístup zahrnující konfrontační terapii, mentální trénink, kognitivní terapii, tělesný trénink, trénink emocí, posilování sebevědomí a trénink zvládání stresu.

brož., 256 s., 389 Kč

http://obchod.portal.cz/deset-tvari-uzkosti/

 

K tématu také doporučujeme:

http://obchod.portal.cz/kdyz-duse-mluvi-reci-tela/

 

 

STARŠÍ NOVINKY:

 

Georges Cognet: Dětská kresba jako diagnostický nástroj - odkaz

 

Anna Kucharská, Jana Mrázková, Renata Wolfová, Václava Tomická - Školní speciální pedagog - odkaz

 

Steve Biddulph: Tajemství výchovy dívek - odkaz

 

Jiřina Prekopová - Jen v lásce přežijeme

Rozpad rodin a zakládání nových je už téměř standardem západního světa, závazky na celý život a pevné partnerské vztahy už se nenosí. Autorka ukazuje, že by tomu tak nemuselo být a že láska na celý život je možná. Předkládá srozumitelné rady a úvahy, které vycházejí z přirozených zákonů, které jsou pro investici zvanou rodina klíčové: zájem o druhého, schopnost odpuštění, každodenní projevy zájmu.

brož., 152 s., 209 Kč

http://obchod.portal.cz/jen-v-lasce-prezijeme/

 

Iva Nováková - Čtu a vím o čem (pracovní sešit k rozvíjení čtení s porozuměním)

Soubor krátkých a zábavných povídek, které jsou doprovázeny množstvím různých úkolů a otázek připomínajících motivy z pročteného textu. Pro začínající čtenáře je zařazena část s nejrůznějšími na sobě nezávislými úkoly, při nichž si dítě procvičí porozumění textu, logické myšlení, soustředění, paměť a grafomotorické dovednosti.

brož., 64 s., 149 Kč

http://obchod.portal.cz/ctu-a-vim-o-cem/

 

Anselm Grün - Vyhoření - Jak rozproudit vlastní energii

Autor se věnuje problematice vyhoření a na základě psychologie flow a jungovské psychologie aktivní imaginace popisuje cesty ze zablokovanosti životodárné energie každého člověka. Jeho recepty zní: zdravé životní rituály, následování silných vnitřních obrazů a vizí a vědomé utváření pozitivního náhledu na vlastní život.

brož., 168 s., 249 Kč

http://obchod.portal.cz/vyhoreni/ 

 

Michaela Peterková - Kurz Duševní rovnováhy - Zbavte se stresu, napětí a úzkosti

Kniha seznamuje s užitečnými psychologickými postupy k zvládnutí náročných životních situací. Čtenář je aktivním účastníkem – vyplňuje testy, zaznamenává si myšlenky, definuje cíle, hledá vhodné postupy řešení problémů apod. Kurz je rozdělen do 14 dnů, z nichž každý obsahuje čtyři základní části: část věnovanou sebepoznání, informační část, „terapeutickou“ část a úkoly.

brož., 120 s., 265 Kč

http://obchod.portal.cz/kurz-dusevni-rovnovahy/

Vychází 6. 2. 2014