OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Informace k vyhodnocení situace dítěte - dokument

 

2) Průvodce k vyhodnocení situace dítěte - dokument

 

3) Žádost o příspěvek na výkon PP dokument

 

4) Seznam osob pečujících dokument

 

5) Hlášení změn dokument

 

6) Žádost o vydání pověření dokument

 

7) Hlášení změn ZDVOP dokument

 

8) Lékařské vyšetření žadatele o NRP dokument

 

9) Seznam nezletilých dětí ZDVOP dokument

 

10) Žádost o příspěvek ZDVOP dokument

 

11) Dotazník pro zájemce o náhradní rodinnou péči dokument

 

12) Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstou-ny/pěstouny na přechodnou dobu - dokument

 

13) Vzor Dohody o výkonu pěstounské péče pro osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí, zejména nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace krajů a obcí - dokument

 

14) Vzorové správní rozhodnutí o úpravě podrobností ohledně výkonu práv a povinností pěstounů - dokument

 

15) Online-žádosti pěstounů na stránkách MPSV- odkaz