OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Zpráva expertního týmu z prošetření kauzy týraného chlapce z Brna (zpráva tiskového oddělení MPSV, 1.6.2011)

 

Dekódování zpráv z datových schránek (15.12.2010)

 

Stanovisko MPSV k posuzování důvodu umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (17 .10.2007) 

 

Informace MPSV k zákonu č. 176/2007 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (31.8.2007)

 

Doporučení MPSV k poskytování údajů školám a školským zařízením o sociálním znevýhodnění dětí (5.6.2007) 

 

Instrukce MS, MV, MZ, MŠMT a MPSV, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí (5.4.2007)

 

Informace MPSV o úpravě pracovní pohotovosti pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí podle nového Zákoníku práce (27.3.2007) 

 

Doporučení MPSV k organizačnímu zajištění rozhodování o přestupcích v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (6.11.2006) 

 

Stanovisko MPSV k otázce udělování souhlasu s pobytem dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova, u rodičů nebo jiných fyzických osob (3.5.2004)

 

Stanovisko MPSV k otázce místní příslušnosti OSPOD v případě dětí, které fakticky pobývají mimo místo trvalého pobytu (2.2.2004)

 

Stanovisko MPSV k organizačnímu zabezpečení sociálně-právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (2.4.2003)   

 

Stanovisko MPSV ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování NRP a osob pověřených k výkonu SPOD zveřejňovat osobní údaje dětí (bez data) 

 

Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí (28.11.2002)

 

Metodický pokyn MPSV k postupu ORP při poskytování pomoci ohroženým dětem (2.11.1995)

 

Správa uprchlických zařízení - JUDr. Věra Novotná