OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zprávy

KDO PODÁ RUCE ODSOUZENÝM UŽIVATELŮM NÁVYKOVÝCH LÁTEK?


11. 6. 2018

metodické příručky na aktuální témata v oblasti pomoci ohroženým rodinám a dětem


11. 6. 2018

1+10 zásad komunikace s lidmi s autismem


8. 6. 2018

Jak získat moc


8. 6. 2018

Představujeme - Dětské krizové centrum


8. 6. 2018

Nabídka pro organizace v oblasti náhradní rodinné péče


8. 6. 2018

Nesobecká láska je pro pěstounskou péči nezbytná


7. 6. 2018
Zprávy

Stránka