OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Archiv

Doprovázející sociální pracovníci Praha a Střední Čechy


29. 5. 2019

Pracovník sociálních agend v péči o rodinu - Brno


29. 5. 2019

Nabídka knih z nakladatelství Portál


Frankl, Viktor E.
Teorie a terapie neuróz
Překlad: Balcar, Karel
Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží. 
Viktor E. Frankl (1905–1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto „třetího vídeňského směru psychoterapie“, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů. V Portále vyšla jeho kniha Utrpení z nesmyslnosti života.
brož., 296 str., 369 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Absorbující mysl Všichni hrajeme divadlo Hraní a realita

 

   

9788026214847.jpg

 

Zatloukal, Leoš; Žákovský, Daniel
Zázrak tří květin
Terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími
Tři květiny v názvu odkazují na tři základní principy této terapie: naději, spolupráci a tvořivost. Autoři vycházejí především z modelu Kids? Skills, vytvořeného finskými terapeuty Benem Furmanem a Tapanim Aholou, ale nabízejí originální a rozšířené pojetí a využití tohoto modelu. 
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., a PhDr. Daniel Žákovský jsou mezinárodně certifikovaní trenéři metody Kids' Skills, lektoři komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení a členové týmu Dalet. Leoš Zatloukal vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a několika dalších vysokých školách, pracuje jako terapeut v Olomouci a v Brně. Daniel Žákovský působí jako terapeut ve Zlíně a v Kroměříži, zaměřuje se zejména na práci s dětmi a pěstounskými rodinami.
brož., 208 str., 379 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Pověz mi... Dítě traumatizované v blízkých vztazích Klíče k řešení v krátké terapii

 

   

9788026214854.jpg

 

Jirásek, Ivo
Zážitková pedagogika
Teoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela novým počinem. Na rozdíl od dřívějších publikací jsou zde zpracovány především terminologické a ideové aspekty včetně širších sociálních souvislostí a soudobých civilizačních proměn, na něž by měl tento směr adekvátně reagovat.
Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., je garantem studijního oboru rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá problematikou výchovy v přírodě v diskurzu zážitkové pedagogiky, tématy filozofické kinantropologie (filozofie sportu) a fenoménem spirituality a spirituálního zdraví. Zakládal a jako šéfredaktor do roku 2016 vedl časopis Gymnasion, dlouhodobě spolupracoval s Prázdninovou školou Lipnice.
váz., 248 str., 349 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Jak na žáky Formativní hodnocení ve výuce Na naší škole nám záleží

 

   

9788026213680.jpg

 

Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena; Staňková, Tereza
Lidové písničky a hry s nimi 2
Pokračování úspěšného titulu Lidové písničky a hry s nimi představuje téměř sto českých, moravských a několik slovenských lidových písní v jednoduché notové lince a s akordy. Každou píseň doprovázejí inspirativní podněty pro práci ve skupině, návody ke hrám a činnostem, které souvisejí s tématy a situacemi v písni, s její náladou a dějem.
Mgr. Zdeněk Šimanovský je psycholog, vyučuje hudebně-dramatickou výchovu na PedF UK a vede kurzy pro pedagogy z praxe. V Portále vydal řadu knih, mj. Hry pomáhají s problémyHry pro zvládání agresivity a neklidu nebo zmiňované Lidové písničky a hry s nimi.
PaedDr. Alena Tichá vyučuje zpěv na PedF UK. Je lektorka v kurzech České hudební společnosti pro učitele mateřských a základních škol.
Tereza Staňková studovala zpěv a skladbu, učí zpěv na dvou pražských ZUŠ, píše písně pro řadu interpretů.
brož., 160 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Lidové písničky a hry s nimi Písničky na hraní + CD Písnička jako dárek + CD

 

   

9788026214618.jpg

 

Dvořáková, Alžběta
Modrá hodina
Ilustrace: Dvořáková, Lucie
Pohádková knížka vypráví o bytostech, které přicházejí na svět ze snů lidí a zvířat, o netopýrech, kteří na půdě vychovávají svá mláďata a ochotně se ujmou i jednoho malého dráčka, o dvou sourozencích na letních prázdninách, o jejich dědečkovi, který kdysi býval pilotem dopravního letadla, a o zvláštním tvorovi, jenž se jmenuje Medrysous. Pro děti mladšího školního věku. 
Alžběta Dvořáková je spisovatelka a lektorka. V Portále vyšly její knížky Nanukova dobrodružstvíHerkules a strašidla a Herkules na zámku.
váz., 184 str., 299 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Herkules a strašidla Herkules na zámku Nanukova dobrodružství

 

   

9788026214656.jpg

 

Krolupperová, Daniela
Na rozcestí ke štěstí/od štěstí
Ilustrace: Bergmannová, Michaela
Sourozenecká nevraživost, neochota půjčovat své věci, žárlivost na úspěšnější kamarády, vlastní lenost? A co kdybyste měli v jedné knize příběhy, kdy se jednou hrdina rozhodne lidské slabosti podlehnout a podruhé ji překoná a rozhodně se dobře? Dvojkniha pro děti mladšího školního věku, která umožní citlivě pracovat s tím, co je správné a špatné.
Daniela Krolupperová je překladatelka a novinářka, vydala řadu oceňovaných knih pro děti, v Portále např. Mizící hmyzíciJde sem lesemPolární pohádkaTaje olivového háje aj.
váz., 96 str., 249 Kč
Ukázka z knihy
K tématu doporučujeme také: Taje olivového háje Jde sem lesem Sněhová víla


29. 5. 2019

Spor o platby za školáky má řešení, starostové našli kompromis


29. 5. 2019

Peer lektoři ve vzdělávání budoucích profesionálů v péči o duševní zdraví


29. 5. 2019

Sociální pracovník / pracovnice pro děti a mládež - Nová Paka


28. 5. 2019

Svědectví z oddělení 27 vadí vedení Bohnic. Je to nevyvážené, zdůvodňuje právní kroky


28. 5. 2019

Obce se nedohodly a prvňáci nemají školu. Spor se snaží řešit kraj


28. 5. 2019
Archiv

Stránka