OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Nabídka workshopu pro muže pěstouny


15. 5. 2018

Celostátní konference k výsledkům a závěrům výzkumu na téma osvojení


15. 5. 2018

Samoživitelky zápolí s chudobou. Zeleninu pro děti si může pravidelně dovolit jen každá čtvrtá


15. 5. 2018

Dětem nestačí jen předčítat. Příběhy je musíme naučit vnímat a přemýšlet o nich


15. 5. 2018

Sociální pracovník/ce OSPOD (Praha)


15. 5. 2018

Hledáme dobrovolníky na Den pěstounských rodin


14. 5. 2018

Opatrování a hlídání dětí v pracovním poměru


14. 5. 2018

Předporodní kurzy pro nastávající rodiče


14. 5. 2018

Stránka