OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Naši se hádají


17. 4. 2018

Nevzali vám dítě do školky, nezoufejte


17. 4. 2018

Principy projektu při rozhodování o dětech


17. 4. 2018

Okresní soud v Novém Jičíně - Projekt multidisciplinární spolupráce - inspirováno Cochemskou praxí


17. 4. 2018

Rodičovská autorita 2. Pravidlo 3P


17. 4. 2018

Levnější pro stát, lepší pro děti. Přechodní pěstouni nahrazují kojenecké ústavy


16. 4. 2018

Naši se hádají


16. 4. 2018

Zkušenosti rodičů dětí s PAS a ADHD


16. 4. 2018

Když pediatr nevidí autismus


16. 4. 2018

Sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, Kutná Hora


16. 4. 2018

Stránka