OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Na středních školách přibývá studentů se závažnými poruchami učení


12. 9. 2017

Odborníci diskutovali o praxi v oblasti ochrany dětí v diagnostických a výchovných ústavech


12. 9. 2017

Nemocná duše


11. 9. 2017

Výběrové řízení : Kontaktní pracovník s dětmi a mládeží v NZDM Klub Agora Chrudim


11. 9. 2017

Změny zákona SPOD a odměny pěstounů


11. 9. 2017

Děti a rodiče v rozvodu


8. 9. 2017

Dítě traumatizované v blízkých vztazích


8. 9. 2017

Krizové centrum ve Svitavách bude i nadále pomáhat zadluženým


8. 9. 2017

Stránka