OSPOD.CZ

Internetový informační por-tál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejmé- na obcím s rozšířenou pů-sobností, respektive  pra-covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou or-ganizací Květná Zahrada jako projekt sociálního pod- nikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  sociál-ních služeb Občanského sdružení Květná Zahrada. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně pros-pěšné účely a provoz por- tálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Obsah

Mail pro ospod

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto