OSPOD.CZ

Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive  pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.

Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat  při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce.

 domeček

Portál www.ospod.cz je provozován neziskovou organizací Květná Zahrada, z.ú. jako projekt sociálního podnikání. Na jeho provozu se podílejí uživatelé  soci- álních služeb Květné Za- hrady, z.ú. Celý finanční profit je 100% používán pro obecně prospěšné účely a provoz portálu.

Portál má svolení k umístění loga MPSV. Jeho činnost nikterak s činností tohoto ministerstva nesouvisí. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1) Ministerstvo zveřejnilo lékařské zákroky vyžadující souhlas obou rodičů:

www.mzcr.cz/dokumenty/zakon-c372/2011-sb-o-zdravotnich-sluzbach-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-n_6064_1.html

 

2) Inspirativní rozhovor o střídavé péči očima psychologa a pracovnice OSPOD:

www.youtube.com/watch

 

3) Výsledky sociologického průzkumu k závěru projektu "Táto, jak na to?" - dokument

 

4) Vzor plné moci zákonného zástupce nezletilého pacienta - dokument 

- jedná se o vzor, který je využitelný v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotnických službách, kdy zákon vyžaduje souhlas obou zákonných zástupců. Jedná se o obecný dokument, nezaručujeme jeho akceptaci všemi zdravotnickými zařízeními. 

 

5) Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2012, číslo 1  - na straně 14 a následujících najdete Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012 - dokument

 

6) Kniha o deinstitucionalizaci péče o děti - ke stažení

 

7) Připomínáme dokument - Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 - dokument